Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

10 - 20 triệu

may-xong-hoi-kho-sawo-sca-60nb-dieu-khien-co

Giá hãng: 2.100.000đ

Giá bán: 15.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sawo
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-sawo-stp-150

Giá hãng: 29.500.000đ

Giá bán: 18.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sawo
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-sawo-stp-120

Giá hãng: 25.500.000đ

Giá bán: 15.600.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sawo
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-sawo-stp-60

Giá hãng: 20.500.000đ

Giá bán: 12.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sawo
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-sawo-stp-90

Giá hãng: 22.500.000đ

Giá bán: 13.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sawo
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-sika-105kw

Giá hãng: 15.750.000đ

Giá bán: 12.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sika
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-sika-12kw

Giá hãng: 16.400.000đ

Giá bán: 14.450.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sika
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-sika-75kw

Giá hãng: 12.000.000đ

Giá bán: 10.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sika

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-sika-9kw

Giá hãng: 12.700.000đ

Giá bán: 10.200.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Sika

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-gunsan-105kw

Giá hãng: 11.500.000đ

Giá bán: 10.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Gunsan
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-gunsan-12kw

Giá hãng: 13.500.000đ

Giá bán: 12.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Gunsan
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-fantiny-12kw

Giá hãng: 15.000.000đ

Giá bán: 13.400.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Fantiny

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-fantiny-9kw

Giá hãng: 13.000.000đ

Giá bán: 12.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Fantiny

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-coast-9kw

Giá hãng: 18.000.000đ

Giá bán: 11.800.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Coast
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-coast-6kw

Giá hãng: 15.000.000đ

Giá bán: 10.200.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Coast
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-coast-12kw

Giá hãng: 28.000.000đ

Giá bán: 21.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Coast
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-coast-9kw

Giá hãng: 24.000.000đ

Giá bán: 16.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Coast

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-coast-6kw

Giá hãng: 18.000.000đ

Giá bán: 13.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Coast
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-amazon-18kw

Giá hãng: 18.000.000đ

Giá bán: 15.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-amazon-15kw

Giá hãng: 16.800.000đ

Giá bán: 13.200.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-amazon-12kw

Giá hãng: 16.000.000đ

Giá bán: 13.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-amazon-15kw-new

Giá hãng: 46.500.000đ

Giá bán: 23.200.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-amazon-12kw-new

Giá hãng: 38.700.000đ

Giá bán: 20.300.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-amazon-9kw-new

Giá hãng: 33.280.000đ

Giá bán: 12.700.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-amazon-12kw

Giá hãng: 15.600.000đ

Giá bán: 12.000.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon

Đặt hàng

may-xong-hoi-kho-amazon-9kw

Giá hãng: 10.700.000đ

Giá bán: 8.500.000đ

 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon
 • Xuất xứ
  Việt Nam

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-gunsan-12kw

Giá hãng: 11.500.000đ

Giá bán: 10.500.000đ

 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Gunsan
 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-fantiny-12kw

Giá hãng: 15.000.000đ

Giá bán: 13.500.000đ

 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Fantiny
 • Máy xông hơi
  Máy xông hơi ướt

Đặt hàng

may-xong-hoi-uot-amazon-6-kw-xa-co

Giá hãng: 10.500.000đ

Giá bán: 7.600.000đ

 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon

Đặt hàng

may-xong-kho-amazon-105kw

Giá hãng: 16.500.000đ

Giá bán: 11.100.000đ

may-xong-hoi-kho-amazon-12-kw

Giá hãng: 17.100.000đ

Giá bán: 12.300.000đ

 • Thương hiệu
  Máy xông hơi Amazon

Đặt hàng