Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Phòng xông hơi

Phân phối các loại Phòng Xông Hơi Gỗ Gia Đình Chính Hãng

phong-xong-hoi-govern-js-8865

Giá hãng: 124.980.000đ

Giá bán: 106.230.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-075

Giá hãng: 83.950.000đ

Giá bán: 71.350.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-026

Giá hãng: 76.680.000đ

Giá bán: 64.550.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0220

Giá hãng: 78.550.000đ

Giá bán: 66.760.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0908p

Giá hãng: 105.960.000đ

Giá bán: 89.999.000đ

 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-072

Giá hãng: 93.850.000đ

Giá bán: 79.770.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-kho-ket-hop-uot-govern-js-8871

Giá hãng: 167.980.000đ

Giá bán: 142.780.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-8̉628

Giá hãng: 65.980.000đ

Giá bán: 56.080.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-077

Giá hãng: 95.235.000đ

Giá bán: 80.949.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-kho-ket-hop-uot-govern-js-8138

Giá hãng: 92.350.000đ

Giá bán: 78.490.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-kho-ket-hop-uot-govern-js-8066

Giá hãng: 156.585.000đ

Giá bán: 133.090.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-kho-ket-hop-uot-govern-js-8088

Giá hãng: 188.980.000đ

Giá bán: 160.630.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-012

Giá hãng: 69.650.000đ

Giá bán: 59.200.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-086

Giá hãng: 66.580.000đ

Giá bán: 56.590.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-023

Giá hãng: 70.960.000đ

Giá bán: 60.315.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-k-021

Giá hãng: 67.980.000đ

Giá bán: 57.780.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0219-1

Giá hãng: 86.765.000đ

Giá bán: 73.750.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0958p

Giá hãng: 126.980.000đ

Giá bán: 107.930.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0957

Giá hãng: 112.660.000đ

Giá bán: 95.760.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0957p

Giá hãng: 131.990.000đ

Giá bán: 112.190.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0956ktv

Giá hãng: 120.650.000đ

Giá bán: 102.550.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0952ktv

Giá hãng: 128.880.000đ

Giá bán: 109.550.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0952ktvp

Giá hãng: 145.690.000đ

Giá bán: 123.830.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0952p

Giá hãng: 165.880.000đ

Giá bán: 140.990.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0952

Giá hãng: 152.720.000đ

Giá bán: 129.810.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-9051ktvp

Giá hãng: 128.260.000đ

Giá bán: 109.020.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-9051

Giá hãng: 128.260.000đ

Giá bán: 109.020.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0194

Giá hãng: 63.750.000đ

Giá bán: 54.180.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0135p

Giá hãng: 65.890.000đ

Giá bán: 56.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0178

Giá hãng: 86.500.000đ

Giá bán: 73.525.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0168

Giá hãng: 85.880.000đ

Giá bán: 72.990.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-govern-js-0158

Giá hãng: 83.970.000đ

Giá bán: 71.370.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Govern
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

 • Phòng xông hơi
  Mua bán phòng xông hơi gia đình nhập khẩu nguyên chiếc bán chiết khấu cho khách hàng tốt nhất! Showroom Thiết Bị Nhà Tắm AN PHÚC là đại lý cấp một cung cấp các dòng sản phẩm phòng xông hơi nhập khẩu Hàn Quốc, Malaysia và các dòng giá rẻ của Việt Nam với các thương hiệu hàng đầu như phòng xông hơi Govern,Amazon, Euroking, Euroca, Nofer, Micio, Fantiny, Brother, Daros ... Cam kết mang tới những dòng sản phẩm chính hãng nguồn gốc, giấy tờ xuất xứ rõ ràng kèm theo đó là những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. 
   
  Bán phòng xông hơi nhập khẩu nguyên chiếc:
   
  Là đại lý cấp 1 chuyên phân phối đầy đủ các sản phẩm phòng xông hơi nhập khẩu nguyên chiếc
  Mẫu mã, kích thước đa dạng phù hợp với phòng tắm gia đình Việt
  Dịch vụ tốt giá thành rẻ thi công nhanh chóng :
   
  Thiết kế, thi công và đóng 
  phòng xông hơi khô và ướt theo yêu cầu hoặc theo mẫu thiết kế
  Tư vấn thiết kế phòng xông hơi ướt bằng kính cường lực
  Đóng phòng xông hơi khô theo yêu cầu bằng gỗ thông nhập khẩu New Zealand
  Cam kết hoàn thiện theo mẫu trong vòng 1 tuần
  Dịch vụ vận chuyển lắp đặt nhanh chóng:
   
  Miễn phí khảo sắt, vận chuyển và lắp đặt và tại nội thành Hà Nội và HCM
  Hỗ Trợ tối đa cùng khách hàng ở ngoại tỉnh
  Giá Thành rẻ nhất tặng kèm gói dịch vụ chăm sóc bảo hành bảo trì sau khi mua hàng lên đến 5 năm