Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Máy rửa bát

may-rua-bat-bosch-sms46gi01p

Giá hãng: 24.500.000đ

Giá bán: 12.500.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Bosch
 • Xuất xứ
  Thổ Nhĩ Kỳ
 • Dung tích
  12 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-bosch-sms4evi14e

Giá hãng: 29.900.000đ

Giá bán: 15.900.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Bosch
 • Xuất xứ
  Đức
 • Dung tích
  13 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-bosch-sms4eci14e

Giá hãng: 36.900.000đ

Giá bán: 16.200.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Bosch
 • Xuất xứ
  Đức
 • Dung tích
  13 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-bosch-sms6zci49e

Giá hãng: 39.990.000đ

Giá bán: 22.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Bosch
 • Xuất xứ
  Đức
 • Dung tích
  14 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-bosch-sms8yc01e

Giá hãng: 66.090.000đ

Giá bán: 33.900.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Bosch
 • Xuất xứ
  Đức
 • Dung tích
  14 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tgfhd17st

Giá hãng: 28.900.000đ

Giá bán: 17.000.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tgfhd17bt

Giá hãng: 28.900.000đ

Giá bán: 17.000.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tgd8615be

Giá hãng: 24.490.000đ

Giá bán: 14.400.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tg21h775s

Giá hãng: 27.190.000đ

Giá bán: 16.000.000đ

 • Dung tích
  13 bộ
 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tgfpcm795b

Giá hãng: 27.690.000đ

Giá bán: 16.000.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng
 • Dung tích
  14 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tgwf68gb

Giá hãng: 19.990.000đ

Giá bán: 11.800.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng
 • Dung tích
  10 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tgwf98sb

Giá hãng: 21.590.000đ

Giá bán: 12.700.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng
 • Dung tích
  10 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-texgio-tgwfd78gb

Giá hãng: 22.590.000đ

Giá bán: 13.300.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-ta-916dwb

Giá hãng: 18.380.000đ

Giá bán: 12.720.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-ta-916

Giá hãng: 15.950.000đ

Giá bán: 11.000.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-lf-3e7dws-05

Giá hãng: 26.950.000đ

Giá bán: 17.600.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Thổ Nhĩ Kỳ
 • Dung tích
  13 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-ta-918dwb

Giá hãng: 24.700.000đ

Giá bán: 18.600.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  13 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-ta-918dws

Giá hãng: 24.700.000đ

Giá bán: 18.600.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  13 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdeu-88

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-f60c-533.23.200

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.310.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-hi60b-533.23.210

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.310.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-bat-de-ban-hafele-hdw-t50a-538.21.190

Giá hãng: 9.990.000đ

Giá bán: 7.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-am-ban-phan-hafele-hdw-hi45a-533.23.275

Giá hãng: 15.990.000đ

Giá bán: 12.790.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  10 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-f60f-533.23.310

Giá hãng: 24.980.000đ

Giá bán: 19.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-i50a-538.21.240

Giá hãng: 13.990.000đ

Giá bán: 11.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-fi60a-533.23.260

Giá hãng: 20.990.000đ

Giá bán: 18.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-hi60c-533.23.120

Giá hãng: 21.990.000đ

Giá bán: 17.590.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-bat-de-ban-hafele-hdw-t50b-5.20.600

Giá hãng: 11.990.000đ

Giá bán: 9.590.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-doc-lap-hafele-hdw-f60g-535.29.590

Giá hãng: 13.590.000đ

Giá bán: 10.870.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  12 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-si60ab-538.21.320

Giá hãng: 18.990.000đ

Giá bán: 15.190.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-f60eb-538.21.310

Giá hãng: 18.990.000đ

Giá bán: 15.190.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  14 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-fi60d-533.23.320

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.290.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng