Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Máy hút mùi

may-hut-mui-eurosun-eh-90il91

Giá hãng: 15.800.000đ

Giá bán: 12.640.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Eurosun
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab900egold

Giá hãng: 6.150.000đ

Giá bán: 4.612.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab9903

Giá hãng: 21.500.000đ

Giá bán: 17.200.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab900s

Giá hãng: 19.000.000đ

Giá bán: 13.125.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab900t

Giá hãng: 14.350.000đ

Giá bán: 11.962.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab703sl

Giá hãng: 6.000.000đ

Giá bán: 4.462.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói

Đặt hàng

may-hut-mui-am-tu-hafele-hh-ti60d-5.81.083

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-tg60e-5.81.073

Giá hãng: 7.290.000đ

Giá bán: 5.830.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-ti90d-5.81.085

Giá hãng: 6.790.000đ

Giá bán: 5.430.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-tg90e-5.81.075

Giá hãng: 8.390.000đ

Giá bán: 6.710.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-tvg90a-5.81.065

Giá hãng: 49.990.000đ

Giá bán: 39.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-am-tu-hafele-hh-bi70a-538.84.007

Giá hãng: 9.990.000đ

Giá bán: 8.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-dao-hafele-hh-mi40a

Giá hãng: 24.120.000đ

Giá bán: 21.780.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi độc lập
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wg90b

Giá hãng: 13.590.000đ

Giá bán: 10.870.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi90b-5.81.175

Giá hãng: 12.590.000đ

Giá bán: 10.050.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi60b-5.81.173

Giá hãng: 11.990.000đ

Giá bán: 9.590.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi70b-5.81.168

Giá hãng: 9.990.000đ

Giá bán: 7.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvg80d-5.81.194

Giá hãng: 19.890.000đ

Giá bán: 15.900.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvg80b

Giá hãng: 21.990.000đ

Giá bán: 17.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvg80c

Giá hãng: 29.990.000đ

Giá bán: 23.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvg90a

Giá hãng: 23.990.000đ

Giá bán: 19.190.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-s70a-533.89.031

Giá hãng: 5.790.000đ

Giá bán: 4.630.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-sg70a-533.89.021

Giá hãng: 7.890.000đ

Giá bán: 6.310.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-bi79a-533.80.038

Giá hãng: 9.390.000đ

Giá bán: 7.510.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvgs90a-533.80.203

Giá hãng: 18.980.000đ

Giá bán: 15.912.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvs90a-533.86.003

Giá hãng: 21.990.000đ

Giá bán: 17.590.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvg90c-533.89.013

Giá hãng: 15.690.000đ

Giá bán: 12.550.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wvg90b-5.89.335

Giá hãng: 16.790.000đ

Giá bán: 13.430.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi70c-5.81.158

Giá hãng: 12.590.000đ

Giá bán: 10.090.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-bi72a-533.80.027

Giá hãng: 15.690.000đ

Giá bán: 12.550.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-s60a-533.89.041

Giá hãng: 5.190.000đ

Giá bán: 4.150.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-tt70a-533.86.817

Giá hãng: 4.490.000đ

Giá bán: 3.590.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele

Đặt hàng