Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Máy hút mùi

may-hut-mui-eurosun-eh-90il91

Giá hãng: 15.800.000đ

Giá bán: 12.640.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Eurosun
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab900egold

Giá hãng: 6.150.000đ

Giá bán: 4.612.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab9903

Giá hãng: 21.500.000đ

Giá bán: 17.200.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab900s

Giá hãng: 19.000.000đ

Giá bán: 13.125.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab900t

Giá hãng: 14.350.000đ

Giá bán: 11.962.000đ

 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab703sl

Giá hãng: 6.000.000đ

Giá bán: 4.462.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bc-70ed

Giá hãng: 9.600.000đ

Giá bán: 5.760.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bc-90ed

Giá hãng: 9.900.000đ

Giá bán: 5.940.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bc-70eb

Giá hãng: 8.500.000đ

Giá bán: 5.100.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bc-90es-plus

Giá hãng: 12.500.000đ

Giá bán: 7.200.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bc-g70msc

Giá hãng: 7.900.000đ

Giá bán: 4.490.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bcv70msi

Giá hãng: 8.800.000đ

Giá bán: 5.290.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bc-70esi

Giá hãng: 8.200.000đ

Giá bán: 4.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bauer-bc90es

Giá hãng: 12.900.000đ

Giá bán: 7.800.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính vát
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bauer
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-buchen-bu3688b

Giá hãng: 5.850.000đ

Giá bán: 4.090.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Buchen
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-buchen-bu3687s

Giá hãng: 5.550.000đ

Giá bán: 3.885.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Buchen
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-buchen-bu3588b

Giá hãng: 5.250.000đ

Giá bán: 3.675.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Buchen
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-buchen-bu627b

Giá hãng: 3.350.000đ

Giá bán: 2.345.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Buchen
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-buchen-bu727b

Giá hãng: 3.450.000đ

Giá bán: 2.415.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Buchen
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-60msb

Giá hãng: 6.950.000đ

Giá bán: 3.800.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-600vy

Giá hãng: 4.400.000đ

Giá bán: 2.550.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-6029

Giá hãng: 5.250.000đ

Giá bán: 2.900.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-6028

Giá hãng: 3.850.000đ

Giá bán: 2.250.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-6258

Giá hãng: 5.450.000đ

Giá bán: 3.100.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-605sn

Giá hãng: 3.550.000đ

Giá bán: 2.200.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-605pn

Giá hãng: 3.450.000đ

Giá bán: 2.100.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-gb70

Giá hãng: 5.750.000đ

Giá bán: 3.200.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-gs70

Giá hãng: 5.650.000đ

Giá bán: 3.100.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-3388b-90

Giá hãng: 5.800.000đ

Giá bán: 3.300.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-3388b1-70

Giá hãng: 5.600.000đ

Giá bán: 3.100.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-90yk

Giá hãng: 7.950.000đ

Giá bán: 4.800.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-90yk

Giá hãng: 7.950.000đ

Giá bán: 4.800.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng