Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Bếp điện từ Binova

bep-dien-tu-binova-bi-277-ic

Giá hãng: 13.000.000đ

Giá bán: 9.100.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-dien-tu-binova-bi-273-dt

Giá hãng: 1.200.000đ

Giá bán: 6.710.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-dien-tu-binova-bi-235-ic

Giá hãng: 1.700.000đ

Giá bán: 11.010.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-dien-tu-binova-bi-203-dt

Giá hãng: 9.000.000đ

Giá bán: 6.289.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-dien-tu-binova-bi-299-ic

Giá hãng: 16.000.000đ

Giá bán: 11.100.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-dien-tu-binova-bi-103-sp

Giá hãng: 20.800.000đ

Giá bán: 14.580.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng