Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Bếp điện từ Fandi

bep-dien-tu-fandi-fd-010ih

Giá hãng: 15.500.000đ

Giá bán: 12.300.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-fd-829mch

Giá hãng: 14.500.000đ

Giá bán: 11.600.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-fd-828ach

Giá hãng: 13.600.000đ

Giá bán: 10.880.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-fd-226-ih

Giá hãng: 11.350.000đ

Giá bán: 9.000.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-fd-22ih

Giá hãng: 18.200.000đ

Giá bán: 13.640.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-fd-322ih

Giá hãng: 17.500.000đ

Giá bán: 14.000.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ 3 bếp
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-fd-020-ih

Giá hãng: 15.900.000đ

Giá bán: 12.720.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-fd-326ih

Giá hãng: 13.500.000đ

Giá bán: 10.800.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ 3 bếp
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi

Đặt hàng

bep-dien-tu-fandi-228ih

Giá hãng: 11.750.000đ

Giá bán: 9.350.000đ

 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ âm
 • Loại bếp điện từ
  Bếp điện từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp điện từ Fandi

Đặt hàng