Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Bếp hồng ngoại âm

bep-domino-hong-ngoai-fagor-3mft-2ax

Giá hãng: 9.900.000đ

Giá bán: 9.900.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Fagor
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-binova-bi-2266-c

Giá hãng: 16.000.000đ

Giá bán: 11.100.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Binova
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

-bep-hong-ngoai-binova-bi-248-ceramic

Giá hãng: 11.000.000đ

Giá bán: 7.450.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Binova
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-binova-bi-208-ceramic

Giá hãng: 8.000.000đ

Giá bán: 5.590.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Binova
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

-bep-hong-ngoai-binova-bi-247-dh

Giá hãng: 10.500.000đ

Giá bán: 7.120.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Binova
 • Xuất xứ
  Châu Âu
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-binova-bi-248-ceramic

Giá hãng: 11.000.000đ

Giá bán: 7.450.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Binova
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-chefs-eh-dhl311

Giá hãng: 13.900.000đ

Giá bán: 11.400.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Chefs
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-malloca-mh-03ira

Giá hãng: 28.600.000đ

Giá bán: 24.890.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại 3 bếp
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Malloca
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-malloca-mh02r

Giá hãng: 16.950.000đ

Giá bán: 14.400.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Malloca
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-malloca-dz-7372

Giá hãng: 11.890.000đ

Giá bán: 10.789.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Malloca
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-am-cata-tcd-705gr-fvi

Giá hãng: 31.300.000đ

Giá bán: 28.150.000đ

 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Cata
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng

bep-hong-ngoai-arber-ab-369

Giá hãng: 8.850.000đ

Giá bán: 4.700.000đ

 • Thương hiệu
  Bếp hồng ngoại Arber
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại đôi
 • Loại bếp hồng ngoại
  Bếp hồng ngoại âm
 • Xuất xứ
  Châu Âu

Đặt hàng