Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Bếp từ Italy

bep-tu-faster-fs-740i

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Faster
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-bauer-be-930ts

Giá hãng: 32.000.000đ

Giá bán: 23.000.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ 3 bếp
 • Thương hiệu
  Bếp từ Bauer
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-giovani-mc-388t

Giá hãng: 23.680.000đ

Giá bán: 18.900.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ 3 bếp
 • Thương hiệu
  Bếp từ Giovani
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-giovani-g-252t

Giá hãng: 9.860.000đ

Giá bán: 7.840.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Giovani
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

-bep-tu-faster-freezone-inductino-cooktop-fs-960ts

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ 3 bếp
 • Thương hiệu
  Bếp từ Faster
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-faster-fs-740i

Giá hãng: 21.900.000đ

Giá bán: 15.560.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Faster
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-dmestik-es722-dkt

Giá hãng: 17.500.000đ

Giá bán: 14.860.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Dmestik
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-giovani-g-262t

Giá hãng: 18.590.000đ

Giá bán: 13.010.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Giovani
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-giovani-g-272t

Giá hãng: 11.800.000đ

Giá bán: 8.210.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Giovani
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-giovani-g-270sd

Giá hãng: 22.800.000đ

Giá bán: 18.240.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Giovani
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-fandi-fd-star-928

Giá hãng: 19.500.000đ

Giá bán: 17.990.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Fandi
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-sevilla-sv-73ii

Giá hãng: 11.800.000đ

Giá bán: 8.520.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Sevilla
 • Xuất xứ
  Italy
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-tu-faster-fs-id-266

Giá hãng: 21.980.000đ

Giá bán: 17.600.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Faster
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-abbaka-ab-22ish

Giá hãng: 29.990.000đ

Giá bán: 24.100.000đ

 • Thương hiệu
  Bếp từ Abbaka
 • Loại bếp từ
  Bếp từ trên 4 bếp
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-doi-ab-72ihs

Giá hãng: 23.990.000đ

Giá bán: 16.100.000đ

 • Xuất xứ
  Italy
 • Thương hiệu
  Bếp từ Abbaka
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi

Đặt hàng

bep-tu-canzy-cz-600-2gib

Giá hãng: 19.980.000đ

Giá bán: 15.980.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Canzy
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-canzy-cz-500-mh

Giá hãng: 15.980.000đ

Giá bán: 10.300.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Canzy
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-canzy-cz-200ss

Giá hãng: 11.680.000đ

Giá bán: 5.900.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Canzy
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng

bep-tu-canzy-cz-400-2gb

Giá hãng: 9.980.000đ

Giá bán: 7.900.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Thương hiệu
  Bếp từ Canzy
 • Xuất xứ
  Italy

Đặt hàng