Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Bếp từ Binova

bep-tu-binova-bi-277-id

Giá hãng: 13.000.000đ

Giá bán: 7.990.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đơn
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-334-id

Giá hãng: 18.000.000đ

Giá bán: 8.600.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đơn
 • Loại bếp từ
  Bếp từ 3 bếp
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-344-id

Giá hãng: 19.000.000đ

Giá bán: 8.600.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đơn
 • Loại bếp từ
  Bếp từ 3 bếp
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-299-id

Giá hãng: 16.000.000đ

Giá bán: 9.400.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đơn
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-207-induction

Giá hãng: 10.000.000đ

Giá bán: 3.850.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ đơn
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-102-sp

Giá hãng: 18.800.000đ

Giá bán: 10.990.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova
 • Xuất xứ
  Tây Ban Nha

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-101-sp

Giá hãng: 21.800.000đ

Giá bán: 11.580.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova
 • Xuất xứ
  Tây Ban Nha

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-334-id

Giá hãng: 18.000.000đ

Giá bán: 8.600.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ 3 bếp
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova

Đặt hàng

bep-tu-binova-bi-217-induction

Giá hãng: 12.000.000đ

Giá bán: 7.650.000đ

 • Loại bếp từ
  Bếp từ âm
 • Loại bếp từ
  Bếp từ đôi
 • Thương hiệu
  Bếp từ Binova

Đặt hàng