Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Máy hút mùi ống khói

may-hut-mui-arber-ab703sl

Giá hãng: 6.000.000đ

Giá bán: 4.462.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-fl90a

Giá hãng: 11.400.000đ

Giá bán: 6.290.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-eah70

Giá hãng: 11.900.000đ

Giá bán: 9.520.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-eu90

Giá hãng: 12.990.000đ

Giá bán: 10.400.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-eu70

Giá hãng: 12.890.000đ

Giá bán: 10.300.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-bosch-dwb97im50-serie-4

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bosch
 • Xuất xứ
  Đức

Đặt hàng

may-hut-mui-bosch-dwb77im50-serie-6

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bosch
 • Xuất xứ
  Đức

Đặt hàng

may-hut-mui-bosch-dwb77cm50-serie-6

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Bosch
 • Xuất xứ
  Đức

Đặt hàng

may-hut-mui-kocher-k-225c

Giá hãng: 12.890.000đ

Giá bán: 10.950.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Kocher
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-kocher-k-225d

Giá hãng: 11.250.000đ

Giá bán: 9.560.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Kocher
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-kocher-k-225mi

Giá hãng: 15.500.000đ

Giá bán: 13.175.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Kocher
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-eurosun-eh-90af77

Giá hãng: 8.590.000đ

Giá bán: 6.450.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Eurosun
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-eurosun-eh-70af77

Giá hãng: 8.290.000đ

Giá bán: 6.210.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Eurosun
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi90b-5.81.175

Giá hãng: 12.590.000đ

Giá bán: 10.050.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi60b-5.81.173

Giá hãng: 11.990.000đ

Giá bán: 9.590.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi70b-5.81.168

Giá hãng: 9.990.000đ

Giá bán: 7.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-wi70c-5.81.158

Giá hãng: 12.590.000đ

Giá bán: 10.090.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu

Đặt hàng

may-hut-mui-eurosun-eh-70af88

Giá hãng: 7.680.000đ

Giá bán: 6.100.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Eurosun
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-70yk

Giá hãng: 10.500.000đ

Giá bán: 9.400.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-70hs-90hs

Giá hãng: 7.850.000đ

Giá bán: 6.280.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Trung Quốc

Đặt hàng

may-hut-mui-fd-70-90hk

Giá hãng: 6.650.000đ

Giá bán: 5.300.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-canzy-cz-607

Giá hãng: 8.780.000đ

Giá bán: 6.800.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói

Đặt hàng