Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Máy hút mùi dưới 5 triệu

may-hut-mui-arber-ab703sl

Giá hãng: 6.000.000đ

Giá bán: 4.462.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi ống khói

Đặt hàng

may-hut-mui-canzy-cz-mlh670

Giá hãng: 7.280.000đ

Giá bán: 4.400.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi canzy
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

may-hut-mui-canzy-cz-7002syp

Giá hãng: 3.880.000đ

Giá bán: 2.350.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi canzy

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-s60a-533.89.041

Giá hãng: 5.190.000đ

Giá bán: 4.150.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele

Đặt hàng

may-hut-mui-hafele-hh-tt70a-533.86.817

Giá hãng: 4.490.000đ

Giá bán: 3.590.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele

Đặt hàng

may-hut-mui-co-dien-hafele-hc-bi70b-538.86.095

Giá hãng: 3.690.000đ

Giá bán: 2.950.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Hafele

Đặt hàng

may-hut-mui-canzy-cz-3670

Giá hãng: 5.680.000đ

Giá bán: 3.900.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi canzy
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab-700e-gold

Giá hãng: 5.950.000đ

Giá bán: 4.760.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab-700e

Giá hãng: 5.850.000đ

Giá bán: 4.680.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab-700f

Giá hãng: 5.550.000đ

Giá bán: 4.440.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab-702sl

Giá hãng: 5.450.000đ

Giá bán: 4.360.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-arber-ab-701sl

Giá hãng: 5.250.000đ

Giá bán: 4.200.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Arber
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-2060-2070sb

Giá hãng: 3.450.000đ

Giá bán: 2.760.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-2060-2070p

Giá hãng: 3.150.000đ

Giá bán: 2.520.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-2060-2070s

Giá hãng: 3.250.000đ

Giá bán: 2.600.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-0860-0870bd

Giá hãng: 3.450.000đ

Giá bán: 2.760.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-0860-0870wd

Giá hãng: 3.550.000đ

Giá bán: 2.840.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-0860-0870s

Giá hãng: 3.250.000đ

Giá bán: 2.600.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-0860-0870p

Giá hãng: 3.150.000đ

Giá bán: 2.520.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-0460-0470s

Giá hãng: 3.050.000đ

Giá bán: 2.500.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-0460-0470p

Giá hãng: 2.950.000đ

Giá bán: 2.390.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-syp-6002-7002

Giá hãng: 3.500.000đ

Giá bán: 2.900.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi âm tủ
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-3388c1-70-90

Giá hãng: 5.300.000đ

Giá bán: 4.240.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-3388ch1-70-90

Giá hãng: 5.900.000đ

Giá bán: 4.720.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-3388c2-70-90

Giá hãng: 6.200.000đ

Giá bán: 4.960.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-3388c2-black-70-90-

Giá hãng: 6.200.000đ

Giá bán: 4.960.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-faster-fs-70-90bl

Giá hãng: 5.800.000đ

Giá bán: 4.640.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Faster
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-5570-5590

Giá hãng: 4.950.000đ

Giá bán: 3.990.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-fandi-fd-6670-6690

Giá hãng: 5.550.000đ

Giá bán: 3.490.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Fandi
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-lorca-ta-3005p

Giá hãng: 4.290.000đ

Giá bán: 3.280.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi cổ điển
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Lorca

Đặt hàng

may-hut-mui-lorca-ta-2001a

Giá hãng: 4.950.000đ

Giá bán: 4.450.000đ

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Lorca
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng

may-hut-mui-kocher-k-8870

 • Loại máy hút mùi
  Máy hút mùi kính cong
 • Thương hiệu
  Máy hút mùi Kocher
 • Xuất xứ
  Chính hãng

Đặt hàng