Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Phòng xông hơi Nofer

phong-xong-hoi-nofer-nk-703

Giá hãng: 69.300.000đ

Giá bán: 58.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-vs-806

Giá hãng: 75.670.000đ

Giá bán: 63.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-ps-202p

Giá hãng: 57.040.000đ

Giá bán: 46.200.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-nk-705

Giá hãng: 73.500.000đ

Giá bán: 68.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-js-822

Giá hãng: 72.160.000đ

Giá bán: 61.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

hong-xong-hoi-nofer-vs-808p

Giá hãng: 88.320.000đ

Giá bán: 75.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-ps-323

Giá hãng: 64.900.000đ

Giá bán: 55.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-sn-601r

Giá hãng: 97.750.000đ

Giá bán: 85.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô
 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-sn-602r

Giá hãng: 95.910.000đ

Giá bán: 79.300.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô
 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-vs-802

Giá hãng: 62.100.000đ

Giá bán: 52.540.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-vs-805

Giá hãng: 70.150.000đ

Giá bán: 57.890.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-vs-803

Giá hãng: 61.640.000đ

Giá bán: 52.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-vs-807

Giá hãng: 80.500.000đ

Giá bán: 60.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

phong-xong-hoi-nofer-vs-809

Giá hãng: 90.850.000đ

Giá bán: 79.000.000đ

 • Phòng xông hơi
  Phòng xông hơi ướt
 • Thương hiệu
  Phòng xông hơi Nofer
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng