Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

15 bộ

may-rua-bat-texgio-tgd8615be

Giá hãng: 24.490.000đ

Giá bán: 14.400.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Texgio
 • Xuất xứ
  Chính hãng
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-f60c-533.23.200

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.310.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-hi60b-533.23.210

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.310.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-f60f-533.23.310

Giá hãng: 24.980.000đ

Giá bán: 19.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-fi60a-533.23.260

Giá hãng: 20.990.000đ

Giá bán: 18.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-hi60c-533.23.120

Giá hãng: 21.990.000đ

Giá bán: 17.590.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-si60ab-538.21.320

Giá hãng: 18.990.000đ

Giá bán: 15.190.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-fi60d-533.23.320

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.290.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdeu-8835bl

Giá hãng: 22.980.000đ

Giá bán: 19.530.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdei-8835sm

Giá hãng: 21.890.000đ

Giá bán: 15.320.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdei-8818

Giá hãng: 19.230.000đ

Giá bán: 16.345.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdeu-8835

Giá hãng: 22.150.000đ

Giá bán: 17.977.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-eurosun-sms56eu05e

Giá hãng: 22.900.000đ

Giá bán: 18.320.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Eurosun
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-eurosun-sms81eu18eb

Giá hãng: 23.580.000đ

Giá bán: 18.860.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Eurosun
 • Xuất xứ
  Đức
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-eurosun-sms80eu16e

Giá hãng: 24.900.000đ

Giá bán: 19.920.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Eurosun
 • Xuất xứ
  Đức
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng