Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Châu âu

may-rua-bat-hafele-hdw-f60c-533.23.200

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.310.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-hi60b-533.23.210

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.310.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-bat-de-ban-hafele-hdw-t50a-538.21.190

Giá hãng: 9.990.000đ

Giá bán: 7.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-am-ban-phan-hafele-hdw-hi45a-533.23.275

Giá hãng: 15.990.000đ

Giá bán: 12.790.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  10 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-f60f-533.23.310

Giá hãng: 24.980.000đ

Giá bán: 19.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-i50a-538.21.240

Giá hãng: 13.990.000đ

Giá bán: 11.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-fi60a-533.23.260

Giá hãng: 20.990.000đ

Giá bán: 18.990.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-hi60c-533.23.120

Giá hãng: 21.990.000đ

Giá bán: 17.590.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-bat-de-ban-hafele-hdw-t50b-5.20.600

Giá hãng: 11.990.000đ

Giá bán: 9.590.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-doc-lap-hafele-hdw-f60g-535.29.590

Giá hãng: 13.590.000đ

Giá bán: 10.870.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  12 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-si60ab-538.21.320

Giá hãng: 18.990.000đ

Giá bán: 15.190.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-f60eb-538.21.310

Giá hãng: 18.990.000đ

Giá bán: 15.190.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  14 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-hafele-hdw-fi60d-533.23.320

Giá hãng: 22.890.000đ

Giá bán: 18.290.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-chen-bat-hafele-hdw-f60d-533.23.250

Giá hãng: 18.990.000đ

Giá bán: 15.190.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Hafele
 • Xuất xứ
  Châu âu
 • Dung tích
  12 bộ

Đặt hàng