Khách hàng phàn nàn: 0964 80 80 84

Malaysia

may-rua-bat-lorca-ta-916dwb

Giá hãng: 18.380.000đ

Giá bán: 12.720.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-ta-916

Giá hãng: 15.950.000đ

Giá bán: 11.000.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  8 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-ta-918dwb

Giá hãng: 24.700.000đ

Giá bán: 18.600.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  13 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-lorca-ta-918dws

Giá hãng: 24.700.000đ

Giá bán: 18.600.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Lorca
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  13 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdeu-8835bl

Giá hãng: 22.980.000đ

Giá bán: 19.530.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdei-8835sm

Giá hãng: 21.890.000đ

Giá bán: 15.320.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdei-8818

Giá hãng: 19.230.000đ

Giá bán: 16.345.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-kocher-kdeu-8835

Giá hãng: 22.150.000đ

Giá bán: 17.977.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Kocher
 • Xuất xứ
  Malaysia
 • Dung tích
  15 bộ

Đặt hàng

may-rua-bat-eurosun-stb50e06eu

Giá hãng: 13.890.000đ

Giá bán: 11.100.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Eurosun
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng

may-rua-bat-eurosun-sks55e07eu

Giá hãng: 12.900.000đ

Giá bán: 10.320.000đ

 • Thương hiệu
  Máy rửa bát Eurosun
 • Xuất xứ
  Malaysia

Đặt hàng